jump to navigation

ភូមិបាលសាស្រ្ត

ទំព័រនេះ មានបំណងចងក្រងជាពិសេសនូវរាល់ច្បាប់ អនុក្រឹត្យ បទប្បញ្ញត្តិ អត្ថបទ និងឯកសារ មានប្រយោជន៍ និងកម្រមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹង ភូមិបាលសាស្រ្ត (ដីធ្លី បឹង ភ្នំ ធនធានរ៉ែ… ដែលមាននៅលើដី ក្រោមដី… ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ) សម្រាប់អ្នកដែលបានចំណាប់អារម្មណ៍ សិក្សាស្រាវជ្រាវ…

សូមអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់ឯកសារសំខាន់ៗពី និស្សិត និងសាស្រ្តាចារ្យ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ភូមិបាលសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច…

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា អត្ថបទច្បាប់មួយចំនួន ដែលលោកអ្នកត្រូវការជាពិសេស អាចមិនទាន់បាន ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង ប្លុកនេះ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ លោកអ្នកត្រូវការស្វែង រកព័ត៌មានថ្មីៗ ទាក់ទងនឹងដីធ្លី លោកអ្នកអាច ចូលទៅរកដោយផ្ទាល់ តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការ របស់រដ្ឋាភិបាល ៖

ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

តុលាការកំពូល និងមហាអយ្យការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សាលដីកា តុលាការកំពូល សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី (ភូមិបាល)

»»សាលដីកា លេខ ១០ (១៦ មករា ២០០១) ៖ ប្តឹងទាមទា ដីស្រែប្រាំង

»»សាលដីកាលេខ ០៤ (០៤ មករា ១៩៩៦) ៖ បណ្តឹងសុំទាមទារដីឡូតិ៍

»»សាលដីកាលេខ ១៩ (១៦ មករា ១៩៩៦) ៖ បណ្តឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែ

ជំនួយគតិយុត្តិ ៖

»»»របាយការណ៍សង្ខេប​ ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ និងប្រើប្រាស់ដី​កសិកម្ម​របស់ប្រទេសកម្ពុជា (លីកាដូ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២)

»»»Access to Justice for the Urban Poor, Toward Inclusive Cities (Asian Development Bank, 2010)

»»»Statistical Analysis on Land Disputes in Cambodia, 2010, NGO Forum, Phnom Penh, June 2011

»»»Urban Design Reader, Edited by Matthew Carmona & Steve Tiesdell, Published by Elsevier Ltd, Architectual Press, UK, 2007

»»»Land Titling and Poverty Reduction – A Study of Two Sangkat in Prey Nup District, Sihanouk ville Monicipality, NGO Forum, November 2007.

»»»Urbanization and Sustainability in Asia : Case Studies of Good Practice (ADB & Cities Alliance – Cities Without Slums, 2006)

»»»Transport and Urban Development, Edited by David Banister, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2005

»»»Sustainable Urban Planing (Tipping the Balance), Robert Riddell, Blackwell Publishing Ltd, 2004

»»»សេចក្តីផ្តើមសិក្សាអំពីនីតិភូមិបាល ៖ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ក្នុងក្របខណ្ឌ នៃអង្គការ ខុនរ៉ាដ អាដេរណៅអ៊ែរ (បណ្ឌិត ហ៊ែលចំរើន ឆ្នាំ២០១០)

»»»កម្រងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី (ចងក្រងឡើងវិញដោយបណ្ឌិត ហាប់ ផល្លី បោះពុម្ពនៅភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០១០)

»»កម្រងច្បាប់ ពាក់ពន្ធ័នឹងដីធ្លី ជា ខេមរភាសា (Rar File ; CC : DARA / darakhlok@gmail.com)

»»កម្រងច្បាប់ ពាក់ពន្ធ័នឹងដីធ្លី ជា ភាសាអង់គ្លេស ដុំទី ១ (Rar File ; CC : DARA / darakhlok@gmail.com)

»»កម្រងច្បាប់ ពាក់ពន្ធ័នឹងដីធ្លី ជា ភាសាអង់គ្លេស ដុំទី ២ (Rar File ; CC : DARA / darakhlok@gmail.com)

»»»គំរូ លំហាត់អនុវត្ត និងដំណោះស្រាយ តាមគោលការណ៍ វិចារណញ្ញាណគតិយុត្តិ (ករណី ផ្ទះជួល សម្រាប់ស្នាក់នៅ រងវិការៈ)

ឆ្នាំ២០១២ ៖

ឆ្នាំ២០១១ ៖

» អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួល ក្រឡាផ្ទៃ ដី តំបន់ អភិវឌ្ឍន៍ បឹងកក់ (១១ សីហា ២០១១)

»ប្រកាសលេខ ៣៧១ (០៥ ឧសភា ២០១១) ៖ តម្លៃគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពី ការបែងចែកភូមិសាស្រ្ត និងតម្លៃអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ជា មូលដ្ឋានគិតពន្ធ លើអចនទ្រព្យ នៅទូទាំង ២៤ រាជធានី ខេត្ត

»អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបុរី (ខែកុម្ភៈ ២០១១)

ឆ្នាំ២០១០ ៖

»»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ ស្តីពី ការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ លើចំណែកឯកជន នៃអគារ សហកម្មសិទ្ធិ ដល់ជនបរទេស (២៤ ឧសភា ២០១០)

»»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពី អស្សាមិករណ៍ (២៦ កុម្ភៈ ២០១០)

»»»អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន (៧ កុម្ភៈ ២០០០)

ឆ្នាំ ២០០៩ ៖

»»»សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី គោលនយោបាយដីធ្លី (ហស / សជណ លេខ ២៧ ៖ ០១ កក្កដា ២០០៩)

»»»ប្រកាសរួម លេខ ១២២៩ ស្តីពី ការទប់ស្កាត់ការសាងសង់ គ្មានលិខិតអនុញ្ញាត ឬការសាងសង់ ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាត (២១ មេសា ២០០៩)

»»»ប្រកាស របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុលេខ ១២២២ សហវប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្មអចលនវត្ថុ (១៥ សីហា ២០០៩)

»»»អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ អគារសហកម្មសិទ្ធិ (១២ សីហា ២០០៩)

»»»ប្រកាសលេខ ២៧៣ ស្តីពី ការបង្កើត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ឯកសារសម្រាប់ បម្រើឲ្យ ការចុះបញ្ជីដី មាន លក្ខណៈដាច់ដោយដុំ (២៩ ធ្នូ ២០០៩)

ឆ្នាំ ២០០៨ ៖

»»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨)

ឆ្នាំ២០០៨ ៖

»»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឲ្យប្រើ ច្បាប់ ស្តីពី សម្បទាន (ថ្ងៃទី ១៩ តុលា ២០០៧)

ឆ្នាំ ២០០៧ ៖

»»»ការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ (មន្ទីររៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តបាត់ដំបង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦)

ឆ្នាំ ២០០៦ ៖

»»» អនុក្រឹត្យ ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ របស់រដ្ឋ និងរបស់ នីតិបុគ្គលសាធារណៈ (២៧ វិច្ឆិកា ២០០៦)

»»»អនុក្រឹត្យ ស្តីពី លទ្ធកម្មសាធារណៈ  (រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៖ ១៨ តុលា ២០០៦)

»»»ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី គោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុបយោគ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ (១៨ សីហា ២០០៦)

»»» ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី គោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុបយោគ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ (០៨ សីហា ២០០៦)

ឆ្នាំ ២០០៥ ៖

»»» អនុក្រឹត្យស្តីពី សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (២៧ ធ្នូ ២០០៥)

ឆ្នាំ ២០០៤ ៖

 

ឆ្នាំ ២០០៣ ៖

»»»ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ (៣១ មីនា ២០០៣)

»»»អនុក្រឹត្យស្តីពី សម្បទានដីសង្គមកិច្ច (ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣)

ឆ្នាំ២០០២ ៖

»»»ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវ សម្រាប់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដែល ធ្វើចរាចរលើ ដងផ្លូវជាតិលេខ ៤ (ថ្ងៃទី ១១ តុលា ២០០២)

»»»ប្រកាសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធី របស់គណៈកម្មការសុរិយោដី (ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២)

»»»អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ (៣១ ឧសភា ២០០២)

»»»ច្បាប់ស្តីពី ព្រៃឈើ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២)

ឆ្នាំ២០០១ ៖

»»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពី ភូមិបាល (៣០ សីហា ២០០១)

ឆ្នាំ២០០ ៖

»»»អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន (៧ កុម្ភៈ ២០០០)

ឆ្នាំ១៩៩៧ ៖

»»»អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ (១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧)

ឆ្នាំ ១៩៩៤ ៖

»»» ច្បាប់ ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយ៍កម្ម និងសំណង់ (២៤ ឧសភា ១៩៩៤)

Advertisements

មតិ»

1. heanpichkosal - ខែតុលា 1, 2010

ខ្ញុំចង់ចេះធ្វើ​ប្លុកដូចអ្នកដែរ​តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

មេឃា - ខែតុលា 4, 2010

ដំបូង​អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ បង្កើតប្លុកផ្ទាល់ជាមុនសិន…
ដើម្បីចុះឈ្មោះ អ្នកចំាបាច់ត្រូវបាន អ៊ីម៉ែល សម្រាប់ confirm… រកនឹកឈ្មោះ ប្លុករបស់អ្នក ដូចជា មេឃា ផែនដី ភ្នំ…

ការប្រើប្រាស់ មុខងារនីមួយៗ ត្រូវការរៀបរាប់បន្ថែមទៀត ឬអាចសាកសួរ អ្នកដែលមានប្លុកស្រាប់ គេមិនកំណាញ់ទេ…

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប្លុកខេមរភាសា…

2. soknynguon - ខែ​មីនា 9, 2012

hello mekhea! i need to Investment law in cambodia because i have to make subject relate plane investment relate land in cambodia,so you give me some profile relat Investment law ,problem land in plane invest in Cambodia. thank for attention and giving.

មេឃា - ខែ​មីនា 10, 2012

Dear Sokny,

Indeed, there are many law existed on other websites. So, I would like recommend you’re going to visit the main investment web : http://kh-cheyrithy.blogspot.com/
or http://www.ekasar.com/

Hope it’s useful

The Mekhea

3. soknynguon - ខែ​មីនា 12, 2012

thank you so much for this showing ,the jointting is very important for me and all student. it is pushing to enjoy to study and start strength to strength. so please to continue your mission.

មេឃា - ខែ​មីនា 12, 2012

You’re admirable, Sokny.

4. soknynguon - ខែ​មីនា 13, 2012

excuse-me mekhea for the interruption again, i have to write about subject” THE INVESMENT OF LAND OF ECONOMIC CONSESSION” I show about amount land for giving of economic consession and the problem frome this giving. i want to know to some profile , webside, news or organization or some where that i can find,ok
thank you!

មេឃា - ខែ​មីនា 13, 2012

Well, I think the link below provide you a data of land issues. http://www.ngoforum.org.kh/eng/core/enpublications.php?docs=lipdoc


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: